Ronde 4 kent drie wijzingen:

1.  Aan de start van de ronde is het niet langer mogelijk om langs de Aa of Weerijs te lopen. De Brabantse Delta heeft het stuk langs de beek afgesloten. De route start nu als volgt: Met je rug naar de parkeerplaats ga je RA. Aan het einde ga je LA.  Lees verder bij (regel 5 in de routebeschrijving) ‘Bij kruispunt drukke weg oversteken…..’ (eerste t/m vijfde druk).

2. De grond waar een (privé) pad over liep is verkocht en nu is dat pad compleet verdwenen. Daarom verandert de route als volgt: Tweede kolom, vierde regel: “Ga het eerste straatje RA” verandert in “Ga aan het einde RA. Eerste straat RA , Aardgangstraat. Lees verder bij: “Op T-splitsing LA”.  De wandeling wordt hierdoor 700 meter langer. (eerste t/m zevende druk).

3. Aan de overkant van het pontje is aan de oever een nieuw klaphek geplaatst, De route gaat nu pas na het tweede klaphek RA, dat staat 200 meter verderop. Je kan ook via de nieuw aangelegde vlonder lopen over de eveneens nieuwe vijver. (eerste t/m vijfde druk).