1.Laatste zin boven de eerste foto. De zin: “Ga meteen na het kleine vennetje RA en daarna LA”, verandert in: “Ga na het bankje het eerste paadje LA”. lees verder onder de foto.

2. Omdat er een nieuw gebouw wordt gebouwd tussen de Mozartlaan en de Ravellaan in Breda, is het fietspad daar (tijdelijk) afgesloten. De wandeling wijzigt daarom als volgt: Kolom 3, achtste regel van het einde, “Op T-splitsing LA” verandert in: “Loop over het gras voorbij de bouwplaats en ga RA de Verdilaan in.” Lees verder bij: “Op kruispunt RD”. (eerste t/m vierde druk)