Turfje 6 heeft drie kleine aanpassingen:

1. Eerste kolom, 2de regel onderaan: De poortjes zoals op onderstaande foto zijn vervangen door zigzaghekken.

2. De middelste kolom: Onder de foto staat dat de Turfvaart rechts van je stroomt. Die stroomt echter aan je linkerkant. (Eerste en tweede druk).

3. Na (2) staat: “Eerste pad LA.” Dit is net vóór huisnummer 3, De Boshoeve.