Turfje 6 heeft vier kleine aanpassingen:

1. Eerste kolom, 2de regel onderaan: De poortjes zoals op onderstaande foto zijn vervangen door zigzaghekken.

2. De middelste kolom: Onder de foto staat dat de Turfvaart rechts van je stroomt. Die stroomt echter aan je linkerkant. (eerste en tweede druk).

3. Tweede kolom onder de tweede foto: De zwarte hekken tussen de twee klaphekken staan soms open. Dan loop je tussen de twee zwarte hekken door i.p.v. via de klaphekjes (die dan overigens op slot zijn).

4. Na (2) staat: “Eerste pad LA.” Dit is net vóór huisnummer 3: De Boshoeve.