Turfje 5 heeft drie kleine aanpassingen:

1. Eerste kolom, regel 9: Er is een nieuwe afrastering geplaatst tussen het pad en het bosje. Je wandelt nu met de nieuwe groene afrastering aan je rechterkant en een draad aan je linkerkant.

2. Middelste kolom, vierde regel onder onderste foto: Er is een extra klaphek geplaats net voordat het pad naar links gaat.

3. Als je na je pauze bij de Menmoer Hoeve De Blikken inloopt kom je al snel een bordje “Verboden Toegang” (i.v.m. politiehonden) tegen. Je mag hier echter wel wandelen mits je niet van het beschreven pad afwijkt.