Turfje 5 heeft twee kleine aanpassingen:

1. Eerste kolom, regel 9: Er is een nieuwe afrastering geplaatst tussen het pad en het bosje. Je wandelt nu met de nieuwe groene afrastering aan je rechterkant en een draad aan je linkerkant. (eerste t/m vierde druk).

2. Middelste kolom, vierde regel onder onderste foto: Er is een extra klaphek geplaats net voordat het pad naar links gaat. (eerste t/m vierde druk).

Op de eerste en tweede zondag van april  wordt op een gedeelte van Turfje 5 de paardendagen: “Eventing Etten-Leur” gehouden. Het is daarom niet mogelijk om op die dagen Turfje 5 te wandelen.