Het bruggetje dat onder de eerste foto in de folder wordt vermeld is verdwenen. In plaats daarvan ligt er nu een dijkje met een fietspad. Volg dit fietspad tot aan de voorrangsweg (Ruitersboslaan).