De naam Hazemeiren is terug te leiden tot in 1838. Omdat de net ontgonnen landbouwgrond, rondom Villa Arendsberg (in de Pannenhoef), in een uithoek in Brabant lagen werden ze voor pachters aantrekkelijker gemaakt door er boerderijen op de bouwen. o.a. De Hazemeiren, De Riggen en De Hooiberg. De boerderij De Riggen staat er nog steeds en deze kom je tegen op Turfje 3. De naam Hazemeiren is in de volksmond veranderd naar Hazemeren.