Mestmag.nl is een online community voor cultuur in Noord-Brabant. Op deze website, op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram en met Trends & ontwikkelingen tonen we de waarde van kunst en cultuur en laten we bijzondere en innovatieve kunst en cultuur uit Brabant zien. Mensen die in de kunst- en cultuursector werken blijven door het volgen van Mestmag.nl op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten in de sector.

Afgelopen week plaatsten zij een artikel over het tot stand komen van de Aa of Weerwijs wandelingen.

Klik op de link om het hele artikel te lezen.  https://www.mestmag.nl/wandelen-aa-weerijs/

Heel erg trots ben ik dat ik op deze website mag staan!