Vergeten foto’s te maken, maar wel genoten. Margriet van Dun & Friends